Reünie 2006

In het kader van 50 jaar houthakken, organiseerde de A.W. Huidekoper Stichting op 13 mei 2006 een grote gezellige houthakker–reünie.

Er waren vanaf 14:00 uur activiteiten waarbij (oud-)houthakkers en betrokkenen elkaar ontmoetten met o.a. klim- en zaagdemonstraties, 'soep-met-pit', oude foto's filmpjes, hapjes, drankjes, verrassingen en ook een speciaal programma voor kinderen. Dit alles werd 's avonds afgesloten met een gezellige barbecue en de GROTE-BRUIN-CAFE-SHOW waarin Mevrouw Huidekoper werd gehuldigd.

Tevens werd aangegeven dat de A.W. Huidekoper Stichting zal stoppen, maar dat de activiteiten zullen continueren onder een andere naam: Stichting Ploeg2 Voor boomverzorgings-werkzaamheden in uw tuin kunt u contact opnemen met deze nieuwe stichting.


Ter ere van 50 jaar houthakken bracht de A.W. Huidekoper Stichting een verzamelwerk uit in de vorm van een DVD. Deze DVD is te bestellen door een mail met uw adresgegevens te sturen aan: Arnoud van den Heuvel (slechts de portokosten worden in rekening gebracht). [Het emailadres reunie2006@huidekoperstichting.nl is komen te vervallen].Doe hier de GROTE-BRUIN-CAFE-KWIS!!!